Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền quán bida miễn phí vĩnh viễnHãy tham dự ngay vào group hỗ trợ trực tuyến Dân Trí Soft: 

File mẫu Nhập từ file excel (import vào phần mềm karaoke, bida): tải tại đây

Hướng dẫn Tạo mới dữ liệu phần mềm cho quán

Hướng dẫn Moduel Danh mục: khai báo khu vực/bàn - hàng hóa - giá cả

Hướng dẫn Moduel Quản lý bán hàng: order, chuyển/gộp bàn, tính tiền


Hướng dẫn Moduel Quản lý tồn kho: nhập - xuất - tồn, tính định lượng

Hướng dẫn Moduel Quản lý Thu Chi (sổ quỹ)

Hướng dẫn Moduel Khuyến mãi - Thẻ VIP
0 Nhận xét